diễn viên Nhật ký Vàng Anh-Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' kết hôn năm 22 tuổi: 'Đó là sai lầm'