diễn viên Minh Cúc-Minh Cúc - Ngọc Thanh: Quen 3 ngày đã thành đôi nhưng không dám cưới vì thương con bại não