diễn viên Mạc Can-Nghệ sĩ Mạc Can ăn cơm nguội cả tháng, đi lại khó khăn khi về quê tránh dịch