diễn viên Hoa ngữ-Khổ như Lưu Thi Thi, khoe ảnh con trai cũng bị mỉa mai là lợi dụng để đánh bóng tên tuổi