Diễn Viên chi bảo-Vợ kém 16 tuổi nói gì về việc Chi Bảo đột ngột tuyên bố giải nghệ?