diễn viên Anh Vũ-Ngoài Quốc Trường còn một trai đểu 'Về nhà đi con' đã làm bố, không chỉ hát hay mà cực điển trai, body chuẩn