điện thoại phát nổ-Điện thoại đang sạc phát nổ, thiếu niên dập nát 2 bàn tay