điện thoại Huawei-Huawei bán Mate 30 Pro tại Việt Nam theo cách kỳ lạ