điện thoại Huawei-Sau Huawei, thêm 5 công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen