điện thoại giảm giá-Giá Galaxy Note 10/10+ giảm hơn 4 triệu đồng