điện thoại giá rẻ-Quyền riêng tư trên điện thoại là món hàng xa xỉ, không dành cho người nghèo