Điện Quang-Bà Hồ Thị Kim Thoa có thể đã thu 38 tỷ đồng từ bán cổ phiếu Điện Quang