Điện giật tử vong-Xây dựng công trình tại Lào, 3 lao động bị điện giật thương vong