Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam-Sáng 8/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19