diễn biến dịch covid-19 ở hà nội-Hà Nội và những hành động quyết liệt để ứng phó với Covid-19 trước 2 tuần 'quyết định'