diễn biến dịch covid-19-Diễn biến dịch Covid-19 ngày 31/3: 204 ca dương tính, có thêm 31 trường hợp âm tính từ 2 lần trở lên