Điện Biên-Điện Biên thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, truy vết ban đầu được 96 F1