điện ảnh Hong Kong-Mỹ nhân 'Lộc Đỉnh ký' trầm cảm, yêu đồng tính và cô đơn ở tuổi 50