điện ảnh Hàn Quốc-Tổng thống Hàn chúc mừng Parasite đi vào lịch sử Oscar, cụm rạp Việt Nam vội vàng chiếu phim thêm lần nữa