điểm thi Hà Giang-Thí sinh Sơn La, Hoà Bình, Lạng Sơn đỗ thủ khoa các trường quân đội