Diễm My 9x-Diễm My bị đào lại clip ăn cơm gác chân lên ghế, lấy tay xỉa răng nhưng fan lại khen tới tấp vì 'nhạc nào cũng nhảy'