điểm mù xe ben-Clip: Di chuyển đúng điểm mù, cụ ông đi xe đạp bị xe ben 'nuốt trọn' tử vong tại chỗ