điểm học bạ-Toà án Mỹ không cho nữ sinh phá thai vì điểm học bạ thấp