điểm bơi lội-Dịch bệnh phức tạp, nhiều người vẫn đổ xô ra bãi giữa sông Hồng 'giải nhiệt'