Dịch tễ học-Chuyên gia Trung Quốc áp dụng phương pháp điều tra phá án như Sherlock Holmes để chống Covid-19