dịch tả châu phi-Xe chở lợn mắc dịch tả châu Phi đi qua nhiều tỉnh