Dịch Covid phức tạp ở TP.Hồ Chí Minh-TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho phép 'mở cửa' theo quy định riêng