dịch covid ở Thái Lan-Dịch bệnh đẩy gái mại dâm Thái Lan rơi vào cảnh tuyệt vọng