dịch covid ở Mỹ-Chuyện gì xảy ra khi chính phủ Mỹ đóng cửa?