dịch covid ở Hà Nội-Chủ tịch UBND TP Hà Nội: 'Từ ngày mai, người nào ra đường không có việc cần thiết sẽ bị phạt'