dịch Covid-19 tại Triều Tiên-Triều Tiên thông báo số ca sốt giảm đáng kể sau 10 ngày