dịch Covid-19 tại TP.HCM-Tiểu thương phấn khởi khi chợ Bến Thành dần nhộn nhịp trở lại: 'Mừng lắm, mong Sài Gòn trở lại cuộc sống như ngày xưa'