dịch Covid-19 ở Việt Nam-Thứ trưởng Trương Quốc Cường: 'Việt Nam đã đàm phán được 170 triệu liều vaccine Covid-19'