dịch Covid-19 ở Việt Nam-Chuyên gia Hàn Quốc dương tính nCoV tiếp xúc gần 38 người ở TP.HCM