dịch Covid-19 ở Việt Nam-TP.HCM chưa đóng cửa trường học, nhà trẻ