dịch covid-19 ở TPHCM-Người dân TP.HCM đi tiêm vaccine không cần thư mời, không cần đăng ký trước