dịch Covid-19 ở Phú Yên-Công an xác minh thông tin 3 bác sỹ là F1 không chấp hành cách ly tập trung