dịch Covid-19-Nữ du học sinh Việt ở Australia bị chửi bới, nhổ nước bọt vào mặt