dịch Covid-19-Ông Kim ca ngợi 'thành công rực rỡ' trong việc chống Covid-19