dịch Corona-TP.HCM chính thức kiến nghị nghỉ hết tháng 3, thi THPT quốc gia cuối tháng 7