dịch bệnh đậu khỉ-120 ca mắc, nghi mắc đậu mùa khỉ trên thế giới, Việt Nam giám sát chặt chẽ