dịch bệnh COVID-19-PGS Trần Đắc Phu: Lý do Hà Nội nới lỏng giãn cách nhưng vẫn phải hết sức thận trọng