dịch bệnh COVID-19-Hà Tĩnh: Thêm 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2