dịch bệnh COVID-19-Tây Ninh: Phát hiện hàng chục ngàn bao thuốc lá chôn dưới đất trong ngày cuối cách ly xã hội, lớn nhất từ trước đến nay