dịch bệnh-Bức tâm thư 'chạm tới trái tim' từ khu cách ly Hội An của nữ du khách Rumani