dịch bệnh-Trung Quốc xác nhận virus lạ lây truyền từ người qua người, số ca nhiễm tăng lên 217