dịch bệnh-Số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ vượt 2 triệu