Dianka-Vợ Bùi Tiến Dũng tập học tiếng Việt, phát âm khiến nhiều người bất ngờ