dị vật trong cơ thể-Quảng Bình: Phát hiện đồng xu nằm trong thực quản bé trai 5 tuổi