đi ở rể-Mẹ chồng xúi con trai ở rể âm mưu chiếm tài sản, ai ngờ gặp ngay nàng dâu ghê gớm, đáp trả 1 câu đã khiến bà tắt ngấm nụ cười


  • Trăm nỗi khổ sở của trai Trung Quốc phải đi ở rể

    Trăm nỗi khổ sở của trai Trung Quốc phải đi ở rể

    07/03/2016 08:19

    Định kiến xã hội tại Trung Quốc vẫn cho rằng, đàn ông đi ở rể là hèn kém và nhu nhược. Với địa vị đi ở rể, nhiều người lâm vào tình cảnh không được coi trọng, cảm thấy khổ sở, tuyệt vọng và muốn ly hôn.