Đi nhà nghỉ-Chia tay xong, thanh niên đòi bạn gái tiền đi nhà nghỉ, mua bao cao su, gây áp lực bằng video 'giường chiếu' để tình cũ hết đường lấy chồng!