đi ngược chiều-Đi ngược chiều qua hầm chui, 2 người đàn ông bị xe khách tông tử vong