Đi dạo-Video: Hai ông Trump, Kim đi bộ ở vườn trong khách sạn Metropole