đi chơi-So ảnh gái xinh lớp mình khi đi học - đi chơi, tụi con trai sẽ muốn crush bên nào nhiều hơn?