đi chợ-Được ngày phụ vợ đi chợ mua rau, thanh niên mất xe trong 'một nốt nhạc' bởi thói quen tai hại