Đeo khẩu trang-'Chị đại quận 4' tái xuất, lại chở theo con gái phi xe máy trên đường nhưng đã biết đeo khẩu trang