đèn giao thông-Vì sao đèn giao thông lại chọn 3 màu đỏ - vàng - xanh lá?