Đêm tối rực rỡ-Đêm Tối Rực Rỡ của Việt Nam tham dự tranh giải Quả cầu Vàng